MyTopo.com Customized Topo Maps and Aerial Photos

Area Placenames in Maui County, Hawaii

Place Name Latitude Longitude USGS Map
Awalua 20.92633 -157.00098 Lanai North OE W
Eleele 20.93483 -156.54878 Wailuku
Hul─ükao 20.569803 -156.544618 Kahoolawe OE E
Kahualelepulu 21.123057 -157.045303 Kaunakakai
Kaluao KamohoaliΓÇÿi 20.565512 -156.551562 Kahoolawe OE E
Kapapakikane 21.20318 -156.97133 Kaunakakai
Kauapo 20.923261 -156.493893 Wailuku
Kaulana 20.59109 -156.601517 Kahoolawe OE N
Kawahuna 21.19361 -157.14664 Molokai Airport
Keanapaakai 20.777054 -156.527749 Maalaea
Keonelele 21.201044 -157.205326 Ilio Point
KumuΓÇÿiliahi 20.7058333 -156.2036111 Kaupo
Lapaiki 20.91968 -156.97909 Lanai North OE W
Lelekawa 20.918997 -156.380305 Paia
Mahiehie 20.625319 -156.393583 Makena
Mamaki 20.7394444 -156.9591667 Lanai South OE W
Maunalei 20.900333 -156.879265 Lanai North
Naska 20.898032 -156.43042 Paia
Oaiwai 21.111124 -157.047577 Kaunakakai
Papalaua 20.794789 -156.573574 Maalaea
Pawili 20.7983333 -156.9016667 Lanai South
Polanui 20.819996 -156.554519 Maalaea
Punahoa 20.801052 -156.592092 Olowalu
Puumaiakahe 20.925161 -157.011344 Lanai North OE W
Waiakapuaa 20.890375 -156.867269 Lanai North
Waiehu 21.166073 -156.842959 Kamalo
WaikekeΓÇÿehia 20.715717 -156.145567 Nahiku
Waimana 21.128396 -156.826293 Kamalo
‘Ōhi‘apili 21.102332 -157.051556 Kaunakakai
ΓÇÿOawawahie 20.587694 -156.551056 Kahoolawe East

About Us
Partner Program
Contact Us
Privacy Policy
Return Policy
MyTopo
One South Broadway
Billings, MT 59101
support@mytopo.com
877.587.9004
406.294.9411